Golf

Een mens is als een golf, geen statisch gegeven maar een zich voortplaatsende beweging in steeds een andere kolom water.