Hamburg

Mijn verblijf wilde ik vastleggen maar niet in de gebruikelijke kiekjes van de toeristische attracties die ik het thuisfront bij terugkomst zou laten zien. Susan Sontag haalt in haar essay over fotografie de menselijke gewoonte aan om van elke belangrijke levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk, reis) een bewijs in foto’s te willen hebben. Alsof we de herinnering aan deze gebeurtenis van extra waarde voorzien wanneer er een foto van bestaat. Ik heb Hamburg vastgelegd in twaalf foto’s waarop grotendeels de lucht van dat moment te zien is en, rechts van het midden, een stuk van een gebouw. Op hetzelfde moment bestonden ook alle herkenbare delen van Hamburg en hing er op alle andere plekken de lucht waarvan die van Hamburg deel uit maakt.

November 2018