Wit

Het valt me op dat de leegte waarover ik de afgelopen maanden heb gelezen, in begrippen als wit en zero, als positief worden beschreven en niet gelijkstaan aan het ontbreken van iets. Het ‘niets’ is een ruimte vol mogelijkheden, van eenvoud en een hoopvol begin.

Wit lijkt me daarom een vertrekpunt, een uitgangspunt, maar geen plek waar je lang kunt blijven. Het wit zet aan tot bewegen, het biedt immers alle mogelijkheden en zorgt ervoor dat je eruit vertrekt, spontaan.

Het wit biedt perspectief. 

'O', biljetletters, drukinkt op papier, verschillende formaten